Đóng

Mô hình kiến trúc sa bàn được dùng làm gì

Các mô hình kiến trúc, sa bàn hoặc các mô hình phác thảo, đôi khi được thực hiện để nghiên cứu sự tương tác của các hình khối, các quan điểm khác nhau hoặc các khái niệm trong quá trình thiết kế. Chúng cũng có thể hữu ích trong việc giải thích một thiết kế phức tạp hoặc bất thường cho các nhà xây dựng, hoặc là trọng tâm để thảo luận giữa các nhà thiết kế và tư vấn như kiến trúc sư, kỹ sư và đơn vị quy hoạch đô thị.

Các mô hình kiến trúc, sa bàn, quy hoạch có thể được sử dụng để triển lãm, trực quan hóa hoặc bán một thiết kế cuối cùng. Một mô hình cũng được sử dụng như các phần trình diễn, ví dụ như một tính năng trong việc tiếp nhận tòa nhà hoặc là một phần của triển lãm bảo tàng, chẳng hạn như bản sao quy mô của các tòa nhà lịch sử.
Các loại mô hình bao gồm:
Mô hình bên ngoài là mô hình của các tòa nhà thường bao gồm một số không gian cảnh quan xung quanh tòa nhà.
Mô hình nội thất là các mô hình cho thấy quy hoạch không gian nội thất, hoàn thiện, màu sắc, đồ nội thất và trang trí.
Các mô hình thiết kế cảnh quan là các mô hình thiết kế và phát triển cảnh quan đại diện cho các tính năng như lối đi, cây cầu nhỏ, mô hình thảm thực vật và trang trí. Các mô hình thiết kế cảnh quan thường đại diện cho không gian công cộng và trong một số trường hợp, có thể bao gồm cả các tòa nhà.
Các mô hình quy hoạch đô thị là các mô hình thường được xây dựng ở quy mô nhỏ hơn nhiều (bắt đầu từ 1: 500 trở xuống, 1: 700, 1: 1000, 1: 1500, 1: 2000, 1:5000), đại diện cho một số khối thành phố, thậm chí toàn bộ thành phố, khu nghỉ mát lớn, khuôn viên, khu công nghiệp, căn cứ quân sự, bệnh viện, trường học,…. Các mô hình đô thị là một công cụ quan trọng cho quy hoạch và phát triển thành phố. Các mô hình đô thị của các khu đô thị lớn được trưng bày tại các bảo tàng như Cung Quy Hoạch Hà Nội, Bảo Tàng Hà Nội, Bảo Tàng Dân Tộc Học,….
Các mô hình kỹ thuật và xây dựng cho thấy các thành phần và cấu trúc xây dựng và sự tương tác của chúng.